BUDO MUTABAKAT

Düzenli olarak yapılması gerekli olan mütabakat ve Ba-Bs formlarının kolaylaştırmasını amaçlayan modüldür.

Filtreleme:Belirtli bir cari aralığı veya bir grup koduna ait cariler için istenen tarih aralıklarında filtreleme yapmanızı sağlamaktadır.

Ön Bilgi Ekranı:Oluşturulacak olan belgeler hakkında bilgilendirmenin yapıldığı rapor ekranıdır. Bu arayüz sayesinde oluşturulmak istenen belgelerin taslağı ve tipi de seçilebilmekte oluşturulan belgeler ilgili carilere otomatik olarak mail atılabilmektedir.

İşlem Aşamaları:Oluşturmak istediğiniz formu seçtikten sonra dosyaların hazırlandığı aşamadır. Bu aşamadan sonra her cari için ayrı bir WORD veya PDF dosyası oluşacaktır. Bu belgeler carilere göndermek veya çıktı almak için kusursuz olarak hazırlanmış olacaktır.

Taslak dosya hazırlığı: Resimlerde görüldüğü gibi varsayılan olarak program içinde mütabakat ve ba-bs taslağı gelmektedir. Bu formlar tamamen kullanıcının kontrolünde olup istendiği gibi üzerinde değişiklik yapılabilmektedir. ÖRN: Taslak içerisinde @CARI_ISIM yazılı olan alana program üzerinden oluşturulan taslaklarda otomatik olarak cari bilgileri yazılmaktadır. Bu bilgiler formda yer alma durumuna göre eklenip çıkartılabilmektedir.

1 / 8
2 / 8
3 / 8
4 / 8
5 / 8
6 / 8
7 / 8
8 / 8

Budo Mutabakat
Budo Mutabakat
Budo Mutabakat
Budo Mutabakat
Budo Mutabakat
Budo Mutabakat
Budo Mutabakat
Budo Mutabakat