BUDO CRM

Plasiyerlerin sahada sipariş girecekleri ve siparişlerin Netsis'e aktarımının sağlandığı modüldür. Sipariş girilen ekranda cari risk kotrolü ve koşul bazlı iskonto uygulaması vardır.

Cari Analiz Formu:seçilen carinin cari hareket listesi, cari risk takibi, senetleri, çekleri ve teslim bağlantılı siparişlerini görebildiği ekrandır.

>Cari Bakiye Raporu:Plasiyere ait müşterileri bölge bazlı ayırarak genel borç alacak döküm raporu aldığı ekrandır.

Yaşlandırma ve Özel Hesap Kapatma Raporu:Müşterinin hesap kapatma şekline göre ödenmemiş faturalarını görülmesini sağlayan rapordur.

>Sipariş Raporu: Müşteriye ait dinamik olarak ay bazlı, ürün bazlı alabildiği ve siparişlere ait teslim miktarı ve fiyatlarını görebildiği rapordur.

Satış Raporu:Satış fatura raporudur, bu raporda ay, ürün veya fatura bazlı rapor alınabilir. Raporda birim satış fiyatlarını, iskonto tutarlarını ve genel toplamlar görülebilir.

>Ürün Bazlı Sipariş Raporu: İlgili tarih ve bir önceki yılın toplam sipariş miktarlarının stok bazında karşılaştırmalı olarak garafiksel raporlandığı ekrandır.

Ay Bazlı Satış Raporu: İlgili tarih ve bir önceki yılın toplam satış miktarlarının karşılaştırmalı olarak garafiksel raporlandığı ekrandır.

>Ürün Bazlı Satış Raporu: İlgili tarih ve bir önceki yılın toplam satış miktarlarının stok bazında karşılaştırmalı olarak garafiksel raporlandığı ekrandır.

1 / 5
2 / 5
3 / 5
4 / 5
5 / 5

Budo CRM
Budo CRM
Budo CRM
Budo CRM
Budo CRM