BALIK ÜRETİM OTOMASYONU

İzlenebilirlik, 2005 yılından itibaren AB’de zorunlu hale gelmiştir. Gıda güvenliği açısından ürün izlenebilirlik projesi olan BUDO bu kapsamda geliştirilmiş bir projedir. İzlenebilirlik, EAN-UCC Sistemleriyle sağlanabilmektedir. İzlenebilirlik çok özet olarak şöyle tanımlanabilir. Son kullanıcı aldığı ürün paketini açıp bu ürünün nereden hasat edildiği sorusunu sorduğunda buna cevap verebilmemiz yada veremememizdir. Yada ne kadar kısa sürede cevap verebildiğimizdir.

Verileri çıktı olarak dosyalayıp saklayabilirsiniz. Yada bunları dijital ortamlara aktarabilirsiniz. Hatta bir çok excel doyalarıyla bu kayıtları tutup gerektiğinde raporlayabilirsiniz. Ama izlenebilirliği sorgulamaya başladığınızda sorulara cevap vermenin çokta kolay olmadığı gerçeğiyle karşılaşırız. Amacımız üretim ve sevk hareketleri için bir yerlere not düşmek, numara vermek, kayıtlar atmak değildir. Bu hareketler arasında ilişkiler kurmak bu hareketleri birbirine bağlayarak zinciri koparmamaktır. İlk adımlardan olan hasat hareketinden başlamak hatta dahada geriye gidip tohum yada kuluçka safhalarındaki kayıtlarıda sisteme dahil etmektir. Ürünlerin sevk aşamalarındaki tek yöne hareketleri, geri dönüşleri yada üretim safhalarında değişimleri izlenmesi zor kayıtlardır. Ürün işlendiyse o artık aynı ürün değildir. Farklı bir stoğa dönüşmüş yada bir kaç stok haline gelmiştir. Tüm bu aşamalarda zinciri koparmadan tüm kayıtlar arasında bağlantıları çok iyi kurmak gerekmektedir.

Bütün bu hareketlere ait kayıtları tutmak kolay olmayan bir işlemdir. Bir de bunun üzerine izlenebilirlik sorgulamaları bindiğinde iş içinden çıkılamaz bir hale gelebilir. Burada bize düşen görev bu kayıtların gerçekleşmesini sistemi dar boğaza sokmadan olabilen en kısa ve pratik biçimde sağlamaktır. Kullanıcıya gerekli olan pratik veri giriş ekranları oluşturulmuştur. Bu ekranlar akıllı davranıp kullanıcıyı yönlendirir hatalı girişlerin önüne geçer. Uygun olan tüm donanım sisteme dahil edilir. Teraziler bilgiyi sisteme aktarır. Program akıllı davranıp ürüne göre olabilecek paketleri otomatik seçer ve gramaja göre paket türünü kendi bulur. En önemli özellik iç ve dış gramajların çok net takip edilebilmesidir. Yani örnek olarak 10 kg lık ürün paketleriniz olabilir. Ama çoğunlukla paket içine konulan ürün tam 10 kg olmaz. Ürünü bölemeyeceğiniz için 980 gr yada 1010 gr paketlenir. İşte bu aşamada sistem standart paket ağırlıklarınızı ve paket içeriğinizin net ağırlığını sürekli takip eder. Bu bilgilere göre hertürlü sorgulama yapabilir raporlar alabilirsiniz. Aynı zamanda sitem verimliliği çok iyi takip edebilmenizi sağlar. Hertürlü etiket şablonları oluşturulabilir. Bunlar kayıt esnasında otomatik olarak bastırılabilir.

1 / 6
2 / 6
3 / 6
4 / 6
5 / 6
6 / 6

Budo Balık Üretim Otomasyonu
Budo Balık Üretim Otomasyonu
Budo Balık Üretim Otomasyonu
Budo Balık Üretim Otomasyonu
Budo Balık Üretim Otomasyonu
Budo Balık Üretim Otomasyonu